доц. др Кристинка Селаковић

Име, средње слово, презиме: Кристинка И. Селаковић

Датум рођења: 30. 05. 1967.

Звање: доцент

Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе ликовне културе

Катедра: Методика наставе

Кабинет: 20

e-mail: selakovick@gmail.com