Име, средње слово, презиме: Бранка Б. Арсовић

Датум рођења: 04.08.1972.

Звање: доцент

Ужа научна, односно уметничка област: Информационе технологије

Катедра: Математика и информатика

Кабинет: 14 и 24

e-mail: branka.arsovic@pfu.edu.rs , arsovic@sbb.rsarsovic@pfu.kg.ac.rs