За упис на студијске програме на Педагошком факултету у Ужицу у школску 2024/2025. годину неће бити пријемног испита. Кандидатима ће се приликом уписа вредновати само постигнућа у средњем образовању и успех постигнут на државној матури. Вредновање постигнућа ученика у средњем образовању налази се на линку