Бранка Спасић

Име, средње слово, презиме: Бранка П. Спасић

Датум рођења: 4. 11. 1998.

Звање: Асистент

Ужа научна, односно уметничка област: Општа педагогија, Специјална педагогија

Катедра: Катедра за педагошке и психолошке науке

Кабинет: 26, 35

e-mail: spasic.brankaa@gmail.com