Александар Митровић

Име, средње слово, презиме: Александар Ј. Митровић

Датум рођења: 31.07.1990.

Звање: асистент

Ужа научна, односно уметничка област: Методика наставе ликовне културе

Катедра: Методике

Кабинет: Бр. 20

e-mail: mitrovicart@gmail.com