Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије – институционално финансирање Научноистраживачке институције за 2022. годину (Одлука о финансирању научноистраживачког рада број: 451-03-68/2022-14 од 17.01.2022. године) Уговор, кроз пројектне активности.

Руководилац пројекта је проф. др Снежана Маринковић.

Учествује 15 истраживача и то 10 истраживача са Педагошког факултета и 5 са других факултета и универзитета.

Истраживачи на пројекту:

 • др Снежана Маринковић, редовни професор,  
 • др Данијела Василијевић, редовни професор,  
 • др Жана Бојовић, редовни професор,
 • др Горан Шекељић, редовни професор
 • др Лидија Златић, редовни професор,
 • др Сања Маричић, редовни професор,
 • Јелена Стаматовић, ванредни професор,
 • др Далиборка Пурић, ванредни професор,
 • др Љиљана Костић, ванредни професор,
 • др Мирјана Стакић, ванредни професор

Учесници пројекта са других факултета:

 • Др Драгана Бјекић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку,
 • Др Јасмина Клеменовић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет,
 • Др Александра Шуваковић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, ФИЛУМ,
 • Биљана Ђорић, асистент, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку,
 • Милан Комненовић, сарадник, млади истраживач

Пројекат Инклузивно образовање у дигиталном окружењу (ИНОДО) је пројекат  подршке високошколским установама у развоју нових и иновирању постојећих предмета у оквиру акредитованих студијских програма Развој високог образовања уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Трајање пројекта: зимски семестар 2021 и летњи семестар 2022. године

Руководилац пројекта: др Јасна Максимовић, ванредни професор

Учесници у пројекту са Факултета:

 • Др Сања Маричић, редовни професор
 • Др Далиборка Пурић, ванредни професор
 • Др Лидија Златић, редовни професор
 • Др Јелена Стаматовић, ванредни професор
 • Др Мирјана Чутовић, асистент
 • Др Ненад Милинковић, асистент
 • Др Бранка Арсовић