Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије – институционално финансирање Научноистраживачке институције за 2023. годину (Одлука о финансирању научноистраживачког рада број: 451-03-65/2024-03 од 26.01.2024. године), реализација пројектних активности на Педагошком факултету:

Руководилац пројекта је проф. др Снежана Маринковић.

Учествује 16 истраживача и то 10 истраживача са Педагошког факултета и 5 са других факултета и универзитета и 1 млади истраживач.

Истраживачи на пројекту:

 • др Снежана Маринковић, редовни професор, 
 • др Данијела Василијевић, редовни професор, 
 • др Жана Бојовић, редовни професор,
 • др Горан Шекељић, редовни професор
 • др Лидија Златић, редовни професор,
 • др Сања Маричић, редовни професор,
 • др Јелена Стаматовић, редовни професор,
 • др Далиборка Пурић, редовни професор,
 • др Љиљана Костић, ванредни професор,
 • др Мирјана Стакић, ванредни професор

Учесници пројекта са других факултета:

 • Др Драгана Бјекић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку,
 • Др Јасмина Клеменовић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет,
 • Др Александра Шуваковић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, ФИЛУМ,
 • Биљана Ђорић, асистент, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку,