Pedagoski fakultet Uzice

 

Научни скуп у припреми

 

Међународни научни скуп који организује Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу у сарадњи са Универзитетом у Приморској, Педагошки факултет у Копру (Словенија), Универзитетом „Константин Филозоф”, Педагошки факултет у Нитри (Словaчка) и Универзитетом “Jan Evangelista Purkyne”, Педагошки факултет у Усти над Лабем (Чешка Република) биће одржан на Педагошком факултету у Ужицу, 22. 10. 2021. године са почетком у 10.00 часова.

Тема скупа:

НАУКА, НАСТАВА, УЧЕЊЕ У ИЗМЕЊЕНОМ ДРУШТВЕНОМ КОНТЕКСТУ

 

- Пријавни формулар

- Упутство за ауторе

- Први позив за научни скуп