Pedagoski fakultet Uzice

 

Реализовани Пројекти

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије финансирало је следеће пројекте Учитељског факултета у Ужицу:

Чиниоци и индикатори ефикасности и методе унапређивања основног васпитања и образовања,

носилац: Заједница учитељских факултета Републике Србије,

у оквиру њега потпројекат

Вредности савременог уџбеника, број: 14Т02, носилац: Учитељски факултет у Ужицу Универзитета у Крагујевцу, период: 1996–2000.

Руководилац пројекта: проф. др Новак Лакета

Истраживачи: проф. др Миленко Кундачина, проф. др Миомир Милинковић, проф. др Драгољуб Зорић, проф. др Видан Николић, мр Војко Радомировић, мр Радмила Николић, мр Снежана Маринковић, мр Крстивоје Шпијуновић, мр Ратомир Цвијетић.

 

Образовање и усавршавање наставника у складу са европском оријентацијом

Број: 149054, период 2006–2010,

Руководилац пројекта: проф. др Крстивоје Шпијуновић

Истраживачи: проф. др Новак Лакета, проф. др Радмила Николић, проф. др Миомир Милинковић, проф. др Видан Николић, проф. др Миленко Кундачина, проф. др Војко Радомировић, проф. др Снежана Маринковић, проф. др Крстивоје Шпијуновић, проф. др Миленко Пикула, доц. др Данијела Василијевић.

 

Пројекти

на којима су били ангажовани наставници и сарадници Учитељског факултета у Ужицу:

 

Даровити ученици и (не)успех

Носилац: Заједница учитељских факултета Србије, период: 1994.

Руководилац пројекта: проф. др Босиљка Ђорђевић,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Миленко Кундачина, проф. др Радмила Николић, проф. др Новак Лакета.

 

Дечји вртић као породични центар

Носилац: Институт за андрагогију и педагогију, Београд, период: 1995–1997

Руководилац пројекта: мр Драгана Бренесављевић,

Истраживачи са Учитељског факултета: мр Снежана Маринковић.

 

Диференцијација и индивидуализација наставе – основна школа будућности.

Носилац: Учитељски факултет у Сомбору Универзитета у Новом Саду, период: 1994–2000,

Руководиоци пројекта: проф. др Адам Грубор, проф. др Ненад Петровић,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Миленко Кундачина.

 

Образовне потребе учитеља

Носилац: Заједница учитељских факултета Србије, период: 1997.

Руководилац пројекта: проф. др Младен Вилотијевић,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Миленко Кундачина, проф. др Новак Лакета, др Радмила Николић, др Крстивоје Шпијуновић.

 

Дидактичко усавршавање и оспособљавање универзитетских наставника

Носилац: Универзитет у Нишу, период: 1996–2000,

Руководилац пројекта: проф. др Александар Ранчић,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Миленко Кундачина.

 

Образовање наставника за активну васпитнообразовну улогу

Носилац: период: 2000,

Руководилац пројекта: доц. др Снежана Маринковић,

Истраживачи са Учитељског факултета: доц. др Снежана Маринковић.

 

Психолошке основе наставе и реформе основног образовања

Носилац: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, период: 2002–2003,

Руководилац пројекта: проф. др Благоје Нешић,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Миленко Кундачина.

 

Умијеће оцјењивања

Носилац: Факултет хуманистичких наука Универзитета „Џемал Биједић“ у Мостару и Међуопштински педагошки завод у Мостару, период: 2002–2005,

Руководилац Пројекта: проф. др Саит Качапор,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Миленко Кундачина.

 

Квалитет школских уџбеника и механизми обезбеђења тог квалитета(друга фаза)

Носилац: Институт за психологију, период: 2004,

Руководилац пројекта: проф. др Иван Ивић,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Снежана Маринковић.

 

Strengthening Quality Assurance System within west Balkans HELS/in support od National and regional Planning

Носилац: Институт за психологију и Образовни форум, Београд, Период: 2004,

Истраживачи са Учитељског факултета у Ужицу: проф. др Радмила Николић

 

Аналитичке и алгебарске методе и примене у геометрији, топологији и теорији бројева

Носилац: Математички факултет у Београду, Период: 2005–2008,

Руководилац пројекта: проф. др Дарко Милинковић,

Истраживачи са Учитељског факултета: доц. др Оливера Марковић.

 

Стимулација раста и развоја деце из маргинализованих популационих група

Носилац: УНИЦЕФ и пријатељи деце Србије, Период: 2006,

Чланови тима са Учитељског факултета: проф. др Снежана Маринковић.

 

 

Српски језик и друштвена кретања

Носилац: Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Период: 2006–2010,

Руководилац пројекта: проф. др Милош Ковачевић,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Видан Николић.

 

Глобализација и метатеоријске концепције педагошке методологије

Носилац: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, период: 2006–2010,

Руководилац пројекта: проф. др Грозданка Гојков,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Миленко Кундачина.

 

Tempus JER: Curriculum in Elearning

Носилац: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science

Maribor, University of Maribor, Slovenia i Tehnički fakultet Čačak, период: 2007–2009,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Данијела Василијевић.

 

Школа у природи

Носилац: Центар за научноистраживачки рад Универзитета у Нишу, Учитељски факултет у Врању Универзитета у Носу, период: 2007–2010,

Руководилац пројекта: проф. др Зоран Момчиловић,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Радмила Николић.

 

Curriculum Reform in Teacher education

Носилац: University of Helsinki, Department of Applical Sciences of Education Finland (the Grant Holder), Grant Applicant's Higher Education Institution Teacher – Training Faculty in Užice (consortium member participant in project), Темпус, период: 2007–2009,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Снежана Маринковић, доц. др Лидија Златић, мр Бранка Арсовић.

 

Andrić Initiative: Ivo Andrić u evropskom kontekstu

Носилац: Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу, период: 2007–2015,

Руководилац пројекта: проф. др Бранко Тошовић

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Видан Николић, мр Љиљана Костић, доц. др Милка Николић.

 

Школа по мери детета

Носилац: УНИЦЕФ, Савет за права детета Србије, период: 2008,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Снежана Маринковић.

 

Programme for Development and Implementation od Programmes of Educational Leadership Training in West Balkan

Носилац: NSO (Nederlandse School voor Onderwijsmanagement), период: 2010–2012.

Руководилац пројекта: Huub Friederichs,

Истраживачи са Учитељског факултета: мр Бранка Арсовић.

 

Педагошки плурализам као основа стратегије образовања

Носилац: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, период: 2011–2014,

Руководилац пројекта: проф. др Радован Грандић,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Радмила Николић, проф. др Миленко Кундачина.

 

Динамика структура савременог српског језика

Носилац: Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, период: 2011–2014.

Руководилац пројекта: проф. др Милош Ковачевић,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Водан Николић, доц. др Милка Николић.

 

Лирски, хумористички и сатирички свет Бранка Ћопића

Носилац: Народна и универзитетска библиотека Републике Српске у Бања Луци и Универзитет „Карл Франц“ у Грацу (институт за славистику), период: 2011–2016,

Руководилац пројекта: проф. др Бранко Тошовић,

Истраживачи са Учитељског факултета у Ужицу: проф. др Видан Николић, мр Љиљана Костић, доц. др Милка Николић.

 

Атлас словенске народне зоонимије

Носилац: Универзитет „Марија Кири-Склодовска“, Лублин, Пољска,

Истраживачи са Учитељског факултета: проф. др Видан Николић, доц. др Милка Николић.