Pedagoski fakultet Uzice

 

АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ

 

Рад на пројекту за 2021. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја подржава пројекат Педагошког факултета и у току 2021. године (Уговор о реализацији и финансирању НИР у 2021. години број 451-03-9/2021-14 од 14.01.2021.)

Руководилац пројекта је проф. др Снежана Маринковић.

 

Истраживачи на пројекту: др Снежана Маринковић, редовни професор,  др Данијела Василијевић, редовни професор,  др Жана Бојовић, редовни професор, др Горан Шекељић, редовни професордр Лидија Златић, ванредни професор, др Сања Маричић, ванредни професор, др Јелена Стаматовић, ванредни професор, др Далиборка Пурић, ванредни професор, др Љиљана Костић, ванредни професор, др Мирјана Стакић, доцент

 

Учесници пројекта са других факултета:Др Драгана Бјекић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Др Јасмина Клеменовић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Др Александра Шуваковић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, ФИЛУМ, Биљана Ђорић, асистент, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку, Милан Комненовић, сарадник, млади истраживач

 

У истраживачком циклусу Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 2011. до 2019. године финансијски је подржан пројекат  (број 179026) чији је носилац Педагошкифакултет у Ужицу под називом:

 

Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе

Пројекат је фокусиран на сагледавање и истраживање квалитета васпитно-образовног процеса и укључује следеће истраживачке задатке: (1) анализа општег положаја образовања у друштву и разматрање могућности за промену, као и поглед на образовање као развојни ресурс; (2) повезивање и разматрање односа између образовне политике земље и квалитета образовања, у том смислу анализа Стратегије образовања 2010-2020 са позиција квалитета образовања; (3) везивање појма квалитета за ефикасност образовања; (4) теоријско и прагматично разматрање проблема квалитета образовања у целини са нагласком на вишедимензионалност појма квалитета образовања.

Анализа квалитета образовања по следећим критеријумима: (а) квалитет средине у којој се одвија васпитно-образовни процес; (б) квалитет наставника са позиција професионалних компетенција наставника (квалитет иницијалног образовања наставника, концепт образовања наставника – од стручног усавршавања ка професионалном развоју наставника); (в) квалитет садржаја образовања (наставни планови и програми, тачност и актуелност садржаја, репрезентативност знања, релевантност садржаја образовања – научна и социјална релевантност, систем знања и појмова, усклађеност садржаја образовања са образовним циљевима, систем вредности као извор садржаја образовања, садржај образовања као инструмент васпитања и социјализације ученика, као инструмент развоја грађанских компетенција ученика и као средство очувања националног и културног идентитета); (г) квалитет процеса наставе/учења); (д) квалитет дидактичких и ненаставних средстава, која наставник и ученик користе у процесу наставе/учења; (ђ) квалитет школских постигнућа ученика; (е) квалитет образовања деце са посебним потребама; (ж) квалитет уџбеника; (з) упоредна анализа образовања у различитим срединама (окрузи, државе) по наведеним параметрима квалитета; (и) дефинисање стандарда квалитета у различитим областима (стандарди професионалних компетенција наставника, наставе, учења, стандарди квалитета уџбеника, стандарди квалитета постигнућа ученика) као једним од параметара подизања квалитета образовања.

 

Руководилац пројекта је проф. др Снежана Маринковић.

 

Истраживачи на пројекту:

др Снежана Маринковић, редовни професор

др Данијела Василијевић, редовнипрофесор

др Жана Бојовић, редовнипрофесор

 

др Горан Шекељић, редовнипрофесор

др Лидија Златић, ванредни професор

др Сања Маричић, ванредни професор

др Јелена Стаматовић, ванредни професор

др Далиборка Пурић, ванредни професор

др Љиљана Костић, ванредни професор

др Мирјана Стакић, доцент

Учесници пројекта са других факултета:

Др Драгана Бјекић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку

Др Јасмина Клеменовић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Др Александра Шуваковић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, ФИЛУМ

Биљана Ђорић, асистент, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука у Чачку

Милан Комненовић, сарадник, млади истраживач