Pedagoski fakultet Uzice

 

- Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Методика наставе ликовне културе (Одлука и Извештај Комисије)   

- Извештај за избор у звање асистента са докторатом за научну област Педагошко-андрагошке науке, ужа научна областа Методика наставе српског језика и књижевности  (Одлука о усвајању ИзвештајаИзвештај Комисије, Приговор, Одговор Комисије на приговор)  

- Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Методика наставе математике (Одлука о усвајању ИзвештајаИзвештај Комисије)  

- Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Општа психологија  (Одлука о усвајању ИзвештајаИзвештај Комисије

- Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Педагогија  (Одлука о усвајању ИзвештајаИзвештај Комисије

- Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Књижевност са методиком наставе  (Одлука о усвајању ИзвештајаИзвештај Комисије

- Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Методика наставе ликовне културе и васпитања (Одлука о усвајању извештаја, Извештај Комисије) - 23.1.2019.

- Извештај за избор у звање асистента са докторатом за ужу научну област Методика наставе српског језика и књижевности  (Одлука о усвајању Извештаја, Извештај Комисије)

- Извештај комисије за избор у звање истраживач-приправник кандидата Милана Комненовића и Одлука о усвајању Извештаја Комисје

- Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор сарадника у настави за ужу област Општа педагогија

- Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Методика наставе математике (Одлука о усвајању извештаја, Извештај комисије)

- Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Психологија (Одлука о усвајању извештаја, Извештај комисије)

Архива:

Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Музичка култура, Методика наставе музичке културе

- Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Ликовна култура, Методика наставе ликовне културе

- Извештај за избор у звање асистента за ужу научну област Српски језик и књижевност