Print

Пријемни испит

 

Упис на студијски програм Учитељ обавља се на основу конкурса који објављује Факултет. Пре пријемног испита кандидати подлежу провери склоности и способности која  садржи:

(1) Проверу физичких способности

(2)  Проверу музичких способности;

(3)  Проверу говорних способности.

 

Пријемни испит за упис на студијски програм састоји се из два теста:

(1) Тест из српског језика и књижевности, (0-30 бодова)

(2) Тест из опште културе и информисаности. (0-30 бодова)

 

На студијски програм Учитељ уписујемо 94 студента (70 студената на буџет + 24 студента на самофинансирање)