Print

Докторске студије

on .

Студијски програм: Доктор наука - методика наставе (2020.)

- Опис стандарда

- Књига предмета

- Књига наставника

- Књига ментора

- Одлука о акредитацији Докторских студија

 

Студијски програм: Доктор наука - методика наставе (2016.)

Опис стандарда

Књига предмета

Књига наставника

Књига ментора

- Одлука о акредитацији Докторских студија