Pedagoski fakultet Uzice

 

Историјат Учитељског факултета

 

     У вихору Првог светског рата, у великој голготи српског народа, страдали су бројни учитељи и порушене су многе школе. Услед недостатка народних учитеља и малог броја основних школа покренута је иницијатива за оснивање учитељске школе у Ужицу. Прво педагошко одељење, званично отворено 1919. године, радило је у саставу ужичке Гимназије и из њега је три године касније изашла прва генерација од 35 учитеља.

     Одлуком Министарства просвете, у Ужицу је 1925. године основана Државна мешовита учитељска школа, прва школа за образовање учитеља у западној Србији. За педесет три године постојања диплому ове школе понело је преко 3000 учитеља. За то време школа је неколико пута мењала зграду у којој је радила. Тај проблем коначно је решен 1965. године, када је школа најзад добила нову школску зграду у којој се данас налази Учитељски факултет.

     Успешан полувековни рад Учитељске школе у Ужицу пресудно је утицао на одлуку да се 1972. године оснује Педагошка академија за образовање наставника разредне наставе. Четири године касније (1976) отворен је и одсек за васпитаче предшколских установа.

     Оснивање Учитељског факултета у Ужицу темељи се на вишедеценијској мисији Учитељске школе и две деценије трајања и рада Педагошке академије. Усвајањем Закона о оснивању учитељских факултета и промени делатности педагошких академија и виших школа, Педагошка академија прерасла је 1993. године у Учитељски факултет, када је започело образовање прве генерације студената на студијском смеру професор разредне наставе.

     Факултет се убрзано и плански развијао, уз велики ентузијазам запослених и подршку друштвене заједнице. Кадровски се попуњавао најпре довођењем већ афирмисаних стручњака с других високошколских установа, а онда и младим и талентованим људима који су на Факултету започели да граде универзитетску каријеру.Такође, значајна пажња посвећена је модернизацији опреме неопходне за успешно функционисање и реализацију наставе. Обогаћиван је библиотечки фонд, а 1998. године покренут је часопис Зборник радова.

     Прилагођавајући свој рад савременим кретањима у високом образовању, Учитељски факултет је увео и акредитовао нове студијске програме основних академских и мастер академских студија. Студијски смер за васпитаче уведен је 2005. године. Настава на мастер студијама на оба студијска смера (Учитељ и Вапитач) реализује се на Факултету од школске 2007/2008. године.

     Учитељски факултет је 2007. године акредитован као државни факултет за обављање научноистраживачке делатности. Три године касније (2010) акредитоване су и докторске студије из области Методика наставе.

     Подстичући развој научноистраживачког рада, Учитељски факултет се укључио у међууниверзитетску и међународну сарадњу. Факултет активно сарађује са учитељским факултетима у Србији, али и са сродним факултетима из Словачке (Нитра), Словеније (Копар), Македоније (Скопље, Битољ), Босне и Херцеговине, Пољске, Чешке, Бугарске и сл.

     Учитељски факултет у Ужицу израстао је у модерну научну установу која се поред наставног рада бави и истраживачким радом, учествује у реализацији научних пројеката, организује научне скупове, има развијену издавачку делатност и квалитетан наставни кадар који може да одговори захтевима савремене универзитетске наставе.