Pedagoski fakultet Uzice

 

 

Пријемни испит 2018.


 

Педагошки фа­кул­тет у Ужи­цу у пр­ву го­ди­ну основ­них академских сту­ди­ја упи­су­је: 

 

 

Рок за предају документације за полагање пријемног испита  за прву годину соновних студија продужен је до 19 часова 22. јуна 2018. године, због термина за доделу диплома у средњим школама.

 

 

 КОНКУРС за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2018/2019. годину

 

- Списак пријављених кандидата за студијски програм Учитељ

- Списак пријављених кандидата за студијски програм Васпитач

 

Тестови из претходних година


- Тест са пробног пријемног испита из Српског језика и књижевности (јун 2018.)

- Тест са пробног пријемног испита из Опште културе и информисаности (јун 2018.)

Тест из опште културе и информисаности (2017.)

Тест из опште културе и информисаности (2016.)

Тест из опште културе и информисаности (2015.)

Тест из српског језика и књижевности (2017.)

Тест из српског језика и књижевности (2016.)

Тест из српског језика и књижевности (2015.)