Pedagoski fakultet Uzice

 

Студентски парламент     

 

      Студентски парламент Педагошког факултета у Ужицу постоји од оснивања Факултета од 1993. године. Надлежност и оснивање Студентског парламента регулисани су чланом 56. Закона о високом образовању и чл. 91. Статута Педагошког факултета у Ужицу. Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти Учитељског факултета у Ужицу.

Мандат чланова Студентског парламента траје годину дана.

Избор чланова Студентског парламента одржава се сваке године у априлу, тајним и непосредним гласањем.

Студентски парламент се оснива у циљу остваривања права и заштите интереса студената, бира и разрешава своје представнике у органима Факултета и Универзитета.

Студентски парламент има 15 чланова и то:

Прва година -2, друга година -3, трећа година - 4, четврта година - 6.

Декан факултета  именује Комисију за спровођење избора за Студентски парламент у складу са чланом 120. Закона о високом образовању. Комисија се састоји од 1 наставника и 2 студента.

 

- Одлука о расписивању избора за Студентски парламент

- Правилник о раду Студентског парламента Педагошког факултета у Ужицу 

- Одлука о расписивању избора за Студентски парламент

- Записник Изборне комисије за избор чланова Студентског парламента Педагошког факултета у Ужицу

 

Logo plavi