Pedagoski fakultet Uzice

 

Актуелни пројекти

 

У истраживачком циклусу Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 2011. до 2016. године финансијски је подржан пројекат чији је носилац Учитељски факултет у Ужицу под насловом

 

Настава и учење: проблеми, циљеви и перспективе,

 

Пројекат је фокусиран на сагледавање и истраживање квалитета васпитно-образовног процеса и укључује следеће истраживачке задатке: (1) анализа општег положаја образовања у друштву и разматрање могућности за промену, као и поглед на образовање као развојни ресурс; (2) повезивање и разматрање односа између образовне политике земље и квалитета образовања, у том смислу анализа Стратегије образовања 2010-2020 са позиција квалитета образовања; (3) везивање појма квалитета за ефикасност образовања; (4) теоријско и прагматично разматрање проблема квалитета образовања у целини са нагласком на вишедимензионалност појма квалитета образовања.

Анализа квалитета образовања по следећим критеријумима: (а) квалитет средине у којој се одвија васпитно-образовни процес; (б) квалитет наставника са позиција професионалних компетенција наставника (квалитет иницијалног образовања наставника, концепт образовања наставника – од стручног усавршавања ка професионалном развоју наставника); (в) квалитет садржаја образовања (наставни планови и програми, тачност и актуелност садржаја, репрезентативност знања, релевантност садржаја образовања – научна и социјална релевантност, систем знања и појмова, усклађеност садржаја образовања са образовним циљевима, систем вредности као извор садржаја образовања, садржај образовања као инструмент васпитања и социјализације ученика, као инструмент развоја грађанских компетенција ученика и као средство очувања националног и културног идентитета); (г) квалитет процеса наставе/учења); (д) квалитет дидактичких и ненаставних средстава, која наставник и ученик користе у процесу наставе/учења; (ђ) квалитет школских постигнућа ученика; (е) квалитет образовања деце са посебним потребама; (ж) квалитет уџбеника; (з) упоредна анализа образовања у различитим срединама (окрузи, државе) по наведеним параметрима квалитета; (и) дефинисање стандарда квалитета у различитим областима (стандарди професионалних компетенција наставника, наставе, учења, стандарди квалитета уџбеника, стандарди квалитета постигнућа ученика) као једним од параметара подизања квалитета образовања.

 

Руководилац пројекта је проф. др Миленко Кундачина.

 

Истраживачи на пројекту:

др Миленко Кундачина, редовни професор

др Снежана Маринковић, редовни професор

др Миомир Милинковић, редовни професор

др Видан Николић, редовни професор

др Радмила Николић, редовни професор

др Крстивоје Шпијуновић, редовни професор

др Жана Бојовић, ванредни професор

др Данијела Василијевић, ванредни професор

др Милован Стаматовић, ванредни професор

др Горан Шекељић, ванредни професор

др Лидија Златић, доцент

др Љиљана Костић, доцент

др Сања Маричић, доцент

др Јелена Стаматовић, доцент

мр Бранка Арсовић, асистент

 

Пројекти других институција у којима учествују наставници и сарадници Учитељског факултета у Ужицу:

Динамика структура савременог српског језика, број 178014 (Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу)

Истраживач: проф. др Видан Николић, редовни професор

Педагошки плурализам као основа стратегије образовања, број 179036 (Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду)

Истраживачи: проф. др Радмила Николић, редовни професор;

проф. др Миленко Кундачина, редовни професор.

 

Међународни пројекти у чијој реализацији учествују наставници и сарадници Факултета:

 

TEMPUS: Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education (HAMOC)